Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego 15.VIII.20142

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

12a

12b

12c

12d

13

14

15

16

18