O mnie/About Me

Urodzony w XX wieku, jednak myślami często wybiegający w przyszłość. Obywatel narodowości polskiej z domieszką węgierskich genów. Ceniący inteligencję, poczucie humoru i dobry smak. A propos smaku miłośnik dobrej kuchni z różnych rejonów świata. Obieżyświat z niecierpliwością czekający na kolejną wyprawę. Fascynat lotnictwa, astronautyki i astronomii. Zapalony rowerzysta, co roku powiększający dystans przejechanych kilometrów. Stypendysta i absolwent kierunku Grafika w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Uczeń prof. Mieczysława Wasilewskiego, prof. Rafała Strenta, dra Piotra Krochmalskiego. Obrońca dyplomu z fotografii przy dyskretnej pomocy magistra Macieja Stępińskiego. Kiedyś informatyk, obecnie grafik i fotograf freelancer otwarty na oferty współpracy.

 

Born in the 20th century, however, always thinks ahead. A citizen of Polish nationality, with a touch of Hungarian genes. Valued intelligence, sense of humor and good taste. Speaking of taste: lover of fine cuisine from different regions of the world. Strider impatiently waiting for the next trip. Fascinated of aviation, astronautics and astronomy. An avid cyclist, every year, expanding the distance of kilometers. Scholar and graduate of Graphics at the Warsaw School of Information Technology. Student of Prof. Mieczyslaw Wasilewski, Prof. Rafal Strent and Dr. Piotr Krochmalski. Graduation in photography at the discreet help of master Maciej Stępiński. Once a IT specialist, now a freelance graphic designer and photographer. Open to offers of cooperation.