Orlik Aerobatic Team

Orlik Aerobatic Team 5 x PZL-Okecie PZL-130TC-1 Turbo Orlik, 035 (cn 03950035), 038 (cn 03960038), 042 (cn 03960042), 044 (cn 04980044), 49 (cn 04010049)